ส่องตำนาน “ ซูสี ไทเฮา ” ถวายงานคืนแรก ณ ห้องบรรทม

พระราชินี ซูสี ไทเฮา เป็นหนึ่งในสตรีในราชสำนักจีนที่มีประวัติศาสตร์จารึกไว้หลายด้าน แต่ในทางกลับกัน นักเขียนนิยายหลายคนมักจะใส่เรื่องราวเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ รวมถึงอารมณ์ทั่วไปของมนุษย์ด้วย โดยเฉพาะเบื้องหลังที่พยายามอธิบายที่มาของการถวายครั้งแรกซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของการขึ้นสู่อำนาจ ผลงานของนักปราชญ์ นักเขียนที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งไทยและต่างประเทศ กล่าวถึงพระนางซูสีไท่ห่าวในหลายๆ ด้าน เช่น ภูมิหลังของอิทธิพลทางการเมือง การใช้อำนาจ ความหรูหราในวัง และการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม สำหรับนักเขียนชาวไทยมีแหล่งรวบรวมเรื่องราวมากมาย เช่น “พระนางในราชวงศ์ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ หรือที่เดิมเรียกว่า กรมพระจันทบุรี แจ่มจรัส), ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช, เศรษฐี พันธรังษี, เจน จำรัสศิลป์ และอีกมาก บางจุดอาจคละสีได้ หรือข้อมูลบางอย่างมีน้ำหนักไม่เพียงพอที่จะยืนยันข้อเท็จจริง แต่สีเหล่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะใช้เป็นเครื่องมือที่สะท้อนมุมมองที่คนรุ่นหลังมีต่อบุคคลในอดีตไม่มากก็น้อย เสถียร จันทิมาธร นักข่าวและนักเขียนที่ศึกษาวรรณคดีและพงศาวดารจีน เป็นนักเขียนอีกคนที่รวบรวมข้อมูล เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับราชินีซูซี่ไท่ห่าวจากผู้รู้รวมทั้งพระนามที่กล่าวถึงข้างต้น และนักเขียนจากต่างประเทศเขียนในหนังสือพิมพ์และตีพิมพ์ในหนังสือชื่อ “วิถีแห่งอำนาจ ซูซี่ไท่ห่าว”   ภูมิหลัง ซูสี ไทเฮา   แค่จุดเริ่มต้นเรื่องราวกำเนิดของ ซูสี ไทเฮา ก็มีความหลากหลายแล้ว แต่เรื่องจริงที่ยอมรับกันทั่วโลก เสถียร จันทิมาธร […]